Černobyl

Termíny:

 • -
 • -


Důležité informace

 • 4denní poznávací zájezd pro 1 osobu do Černobylu
 • Doprava komfortním autobusem, nástupní místa: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava
 • Překladatelské služby
 • Veškerá potřebná povolení a pojištění nutná pro vstup do černobylské zóny
 • Soukromá autobusová doprava Kyjev - Černobyl
 • 1x noc v hotelu a strava formou polopenze
 • Dvoudenní prohlídka černobylské zóny s 2-3 profesionálními průvodci
 • Neomezená možnost pořizování fotografické dokumentace!

Cena zahrnuje:

 • Dopravu komfortním autobusem
 • Dvoudenní prohlídku černobylské zóny s 2-3 profesionálními průvodci
 • Překladatelské služby

Cena doplatku zahrnuje:

 • Veškerá potřebná povolení a pojištění nutná pro vstup do černobylské zóny
 • Soukromou autobusovou dopravu Kyjev - Černobyl
 • 1x noc v hotelu
 • Stravu formou polopenze
 • Vstup do černobylské zóny, vízum, potřebná pojištění

Podmínky absolvování zájezdu:

 • Minimální věk 18 let
 • Pas

Nástupní místa:

 • Praha, Brno, Olomouc, Ostrava

Stručný program zájezdu:

10:00 - Odjezd z Prahy

8:00 - Příjezd do Kyjeva, transfer k černobylské zóně speciálním autobusem

9:00 - Začátek první části exkurze

14:00 - Oběd

15.00 - Druhá část exkurze

18:00 - Večeře

19:00 - Transfer do hotelu, nocleh

8:00 - Snídaně

9:00 - Třetí část exkurze

13:00 - Oběd

14:00 - Závěrečná část exkurze

18:00 - Návrat do Kyjeva, přesun do našeho autobusu směrem zpět do ČR

16:00 - Návrat do ČR

Nabízíme Vám dvoudenní návštěva Černobylu a jeho opuštěné zóny, která je velice silným a nezapomenutelným zážitkem. Po celou dobu zájezdu je neomezená možnost pořizování fotografické dokumentace. Program se vždy upravuje podle aktuálních možností.

Černobyl

Černobylská jaderná elektrárna se nachází 2 km od města Pripjať a 18 km od města Černobyl. V elektrárně došlo 26. dubna 1986 k nejhorší jaderní havárii v historii lidstva. V průběhu riskantního pokusu na čtvrtém reaktoru došlo k přehřátí reaktoru a výbuchu, kdy se do ovzduší uvolnili radioaktivní látky. Radioaktivní spad kontaminoval nejenom bezprostřední okolí elektrárny, ale také značnou část Evropy. Počty obětí jsou se různí od 31 lidí zemřelých bezprostředně při havárii až po desítky až stovky tisíc úmrtí v důsledku záření.

Okamžitě po havárii bylo evakuováno okolí elektrárny, včetně města Pripjať, které se stalo zakázanou zónou. Budova reaktoru byla provizorně obestavěna betonovým sarkofágem pro zamezení dalšího úniku radiace do prostředí. Od roku 2010 probíhala stavba nového ocelového sarkofágu pro čtvrtý blok, který byl stavebně dokončen v roce 2016 a následně byl přesunut nad původní betonový. K dokončení celého projektu mělo dojít v listopadu 2017 ale kvůli extrémně vysoké radiaci došlo ke zpoždění prací, jejichž ukončení je nově plánováno na květen 2018.

V noci z 26. na 27. dubna přistoupili úřady k evakuaci padesátitisícového města Pripjať. V květnu 1986 už byli přemístěni všichni obyvatelé z okruhu 30 km kolem elektrárny - přibližně 116 000 lidí. Dnes je dříve zcela evakuovaná oblast kolem elektrárny rozdělena na dvě zóny. V té první žije asi 600 starších lidí, kteří se do oblasti dobrovolně vrátili a dostávají peněžní příspěvek od státu, který zajišťuje také dovoz jídla a vody z nezamořených oblastí. Do druhé, tzv. mrtvé zóny mají přístup jen vědci a exkurze.

V hlubokém kontrastu k dopadům na lidskou populaci se v člověkem opuštěné oblasti rozvíjí biodiverzita fauny a flóry. Ze zakázané zóny se v průběhu několika let bez zásahu lidské ruky stala divočina. Dnes zde žijí divoká prasata, vlci, jeleni, bobři, lišky a také rys a los. Hnízdí zde například jeřábi, čápi černí, orlovci říční nebo orli mořští.

V Černobylu dnes žije asi 3000 lidí. Jde hlavně o úředníky, zaměstnance elektrárny a pracovníky starající se o Zónu. Střídají se tam po čtyř denním pracovním týdnu.